Samuel Nygaard

Information engineer, student associate

Hos Enversion arbejder jeg med:

I forlængelse af vores bachelorprojekt har jeg været med til at udvikle et dokumentationsværktøj til analyseformål. Fremadrettet arbejder jeg på at udvikle et analyseværktøj til filtrering af analytiske data og automatisk SQL generering baseret på valg brugeren har foretaget i dokumentationsværktøjet.

Fagligt interesserer jeg mig for:

Udvikling og forbedring af aktuelt og brugbart software, herunder er mine kerneinteresseområder: Projekthåndtering og projektledelse med specielt fokus på de agile udviklingsmetoder.

I fritiden er jeg engageret i:

Droneflyvning og diverse sportsgrene (mest som tilskuer).