Martin Zimmer Kristensen

Software engineer, student associate

Hos Enversion arbejder jeg med:

I forbindelse med mit kandidatprojekt samarbejder jeg med Enversion om at anvende maskinlæring til at generere epikriser - de korte sammenfatninger, der laves på alle patienter, der udskrives fra hospitalerne. Dette vil forhåbentligt øge kvaliteten af de epikriser, der bliver udarbejdet, samtidig med at læger kan få frigivet tid til andre sundhedsfaglige opgaver.

Fagligt interesserer jeg mig for:

Jeg er fagligt interesseret i maskinlæring og softwareudvikling. Jeg vil gerne bidrage til at skabe værdi for en bred skare af mennesker, og jeg er af den overbevisning, at udvikling og anvendelse af maskinlæring vil få en endnu voksende betydning for værdiskabelse i verden.

I fritiden er jeg engageret i:

I min fritid bruger jeg det meste af min tid på mit studie, mine venner og familie, på at læse og på at spille musik.