Emil Nesgaard

Information engineer, student associate

Hos Enversion arbejder jeg med:

I forbindelse med mit specialeprojekt arbejder jeg sammen med Enversion om automatisk generering af epikriser - de korte sammenfatninger, der laves på alle patienter, der udskrives fra hospitalerne. Målet er at behandle patientdata med maskinlæringsteknikker, så epikriserne genereres automatisk, da dette både sparer tid for lægerne og sikrer en mere ensartet struktur.

Fagligt interesserer jeg mig for:

Maskinlæring, data science og softwareudvikling generelt. Jeg synes, det er spændende at udlede og behandle data og udnytte det til at lave intelligente systemer. Det er også spændende at få gjort alt dette data forståeligt for brugere. Jeg arbejdede for eksempel sidste år med at anvende maskinlæring til at forudse humør ud fra fysiologiske data og præsentere det i en foto applikation. Vi brugte sensorer i en smartphone og et Microsoft Band til at generere tags til billeder man tager, som kan bruges til automatisk album generering og søgning. En af de tags var klassificering af brugerens humør da billedet blev taget, hvilket blev gjort ved at udvikle og træne en maskinlærings algoritme på fysiologiske data fra vores Microsoft Band.

I fritiden er jeg engageret i:

Jeg bruger en del af min fritid på at undersøge og arbejde med software og lære nye ting. Derudover elsker jeg at lave mad, spille musik og computer og ellers bare være sammen med kæresten.