HDC - Healthcare Decision Center

Når data kan være med til at redde liv

HDC - Healthcare Decision Center

Et redskab der potentielt kan redde liv

IMG_1319.jpg

Digitale assistentløsninger på sundhedsområdet

Hos Enversion er vi særligt passionerede inden for sundhedsområdet og de muligheder, der er for at gøre menneskers liv bedre, sundere og længere, hvis vi som samfund bruger de informationer, der ligger gemt i alle de data, der bliver indsamlet i sundhedsvæsnet på daglig basis.

Faktisk blev Enversion A/S grundlagt på baggrund af denne passion. Det kan du læse meget mere om her.

Derfor har vi udviklet et redskab, vi kalder for HDC – Healthcare Decision Center. Det er et digitalt assistentsystem, der hjælper professionelle og forskere inden for sundhedsområdet med at blive klogere på risici, forebyggelse og behandling på et ekstremt stort faktuelt datagrundlag. Det foregår ved hjælp af kunstig intelligens, hvor computeren løbende får adgang til oceaner og atter oceaner af relevante data og herefter leder efter mønstre og afvigelser. Disse fund bliver rapporteret til eksperterne, som derefter kan tage stilling til, hvad der er bedst at foretage sig.

I øjeblikket er vi fx dybt engagerede i forskningsprojektet Tværspor i Østjylland, hvor vi står bag algoritmen og dataløsningen, der med 90 procents sandsynlighed kan forudsige, hvilke patienter der er i højrisiko for at blive akut indlagt med et hjerteanfald.

Se her…

Den grundlæggende tanke bag vores arbejde inden for sundhedsområdet er, at vi både som samfund og individer kan få meget mere ud af de kliniske data, der bliver indsamlet hver evig eneste dag, og som går mange år tilbage i netop Danmark.

Der er store både juridiske og etiske udfordringer forbundet med anvendelsen af sundhedsdata. Indtil videre er det derfor inden for del-områder af sundhedssektoren samt i forbindelse med forskningsprojekter, vi er engagerede. Men vi har ekspertisen til at udvikle en digital assistentløsning, der på baggrund af anonymiserede patientdata vil kunne rådgive læger og andre eksperter om, hvad der fx er den bedste behandling for den enkelte patient, hvad vedkommende evt. kunne tænkes at være disponeret for at tilstødende komplikationer, samt hvad der i øvrigt kunne være af risikofaktorer for patienten. Altså en digital assistent, der fungerer som regulær beslutningsstøtte baseret på hidtil uoverskuelige mængder af data.