Senfølger af brystkræft kortlægges ved hjælp af AI

Når data omsættes til livskvalitet

Et samarbejde mellem førende kræftforskere og Enversion A/S

Enversion udvikler algoritme og app til stort forskningsprojekt

IMG_1319.jpg

Senfølger af brystkræft kortlægges ved hjælp af AI

Intro:

Hvert år får godt 4500 danske kvinder konstateret brystkræft. Heldigvis er overlevelsesprocenten meget høj i dag – over 85 procent efter fem år – fordi lægevidenskaben og behandlingsmulighederne er så gode, som de er. Men selvom man overlever brystkræft, er det ikke ensbetydende med, at alt kan blive som før. At have haft en kræftdiagnose samt at have været igennem behandling mod sygdommen kan nemlig have konsekvenser ud over selve sygdomsperioden – ikke mindst i form af senfølger.

Udfordringen:

Hvert år bliver tusindvis af danske kvinder – og nogle meget få mænd – behandlet for brystkræft. Overlevelseschancerne er inden for de senere år blevet meget store, heldigvis. Den glædelige udvikling har nye og andre udfordringer med sig. Nemlig senfølger.

Mange brystkræftoverlevere oplever nemlig at blive ramt af enten fysiske eller psykiske senfølger. For eksempel depression, føleforstyrrelser eller andet. Det ved man. Men man ved ikke, hvem der rammes, hvorfor, eller om der er nogle særlige faktorer, der gør sig gældende.

Det er alt sammen noget, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger følger tæt. Eller så tæt som det nu er muligt. For mens man løbende flittigt indsamler information om brystkræftpatienternes behandling og prognose i en national brystkræftdatabase, så står det anderledes usystematisk til med indsamlingen af informationer om de senfølger, sygdom og behandling fører med sig.

Det bliver der nu lavet om på.

Løsningen:

Ved Knæk Cancer 2017 donerede Kræftens Bekæmpelse ti millioner kroner til et storstilet projekt, der skal sikre systematisk indsamling og bearbejdning af data fra danske brystkræftpatienter. Og det projekt er Enversion en del af.

Over de næste fem år skal Enversions machine learning eksperter således arbejde tæt sammen med nogle af landets ypperste kræftforskere om at udvikle og opbygge en såkaldt dynamisk vidensbank, der skal ende med at støtte læger og behandlere i at forebygge og behandle senfølger hos kræftpatienter.

Det gør vi ved hjælp af metoderne machine learning og kunstig intelligens, og det sker på baggrund af en lang række af forskellige data. Blandt andet på baggrund af data fra forskningsdatabasen samt ikke mindst donerede data fra brystkræftoverlevere, som op til fem år efter endt behandling rapporterer data ind om deres almentilstand ved at svare på relevante spørgeskemaer.

Ved at indsamle og bearbejde alle disse data, får læger og behandlere et solidt grundlag til at træffe relevante beslutninger om konkrete behandlinger for fremtidens brystkræftpatienter, og det bliver muligt i langt højere grad at forebygge senfølger, fordi risikofaktorerne bliver kendte. 

Perspektiverne:

Grundlæggende er dette projekt et godt eksempel på, at vi ved hjælp af data kan konvertere vores sundhedsvæsen til at være proaktivt i stedet for reaktivt. Den viden, læger og behandlere kan uddrage af tusindvis af kræftoverleveres data, kan bruges til at sætte ind i tide over for de mennesker, der måtte blive ramt af kræft i fremtiden. Det bliver altså muligt i langt højere grad at forebygge og sætte tidligt ind med en behandling mod eksempelvis en depression, og dette kan højne livskvaliteten betragteligt for den enkelte og spare samfundet for mange behandlings-kroner.

For at skære det ud i pap:

- Enversions machine learning eksperter samarbejder med landets fremmeste kræftforskere om at udvikle et dynamisk værktøj, der kan hjælpe læger og behandlere med at forebygge senfølger hos brystkræftoverlevere.

- Yes, det er muligt at omdanne vores sundhedsvæsen fra at være reaktivt til at være proativt.

- Vi er simpelthen så stolte af at være med på det her projekt, at vi har svært ved at få armene ned!

- Det kombinerer alt det, vi er passionerede omkring: Data, sundhed og chancen for at gøre menneskers liv bedre.

Nysgerrig:

Så giv Simon Lauritsen et kald på 3055 4920. He’s your man!