Projekt Tværspor forudser risiko for akutindlæggelser

Enversion står bag algoritmen og databaseløsningen til projektet

Projekt Tværspor forudser risiko for akutindlæggelser

Enversion står bag algoritmen og databaseløsningen til projektet

ENVERSION_AH_logo_centered_RGB.png

Projekt Tværspor forudser risiko for akutindlæggelser

Intro:

Tværspor er et forskningsprojekt, der går ud på at forudsige, om mennesker er i risikozonen for at blive akut indlagt inden for de næste 100 dage. Forudsigelserne sker på basis af data. Det er et projekt startet i 2017. Det finder sted i et samarbejde mellem Regionshospitalet Horsens, kommunale og lægefaglige aktorer fra de ovennævnte østjyske kommuner, Aarhus Universitetshospital, Medtech Innovation Consortium samt Enversion A/S. Det er Enversion, der har bygget databasen, man arbejder ud fra, og det er Enversion, der har udviklet algoritmen, der kan beregne risikoen for en akut indlæggelse med godt 90 procents nøjagtighed.

Udfordringen:

En akut indlæggelse sker ofte på baggrund af en ofte traumatisk hændelse for det menneske, det går ud over - ikke mindst for vedkommendes pårørende. Lad os tage et hjerteanfald som et eksempel.

Hvad nu, hvis man kan spotte, hvem der har en forhøjet risiko for at udvikle et hjerteanfald indenfor den nærmeste fremtid? Så vil man kunne forebygge og måske forhindre en hel del af disse anfald i overhovedet at blive til noget.

Mange gange er det nemlig sådan, at der ligger flere relevante symptomer forud for et hjerteanfald. En del af de mennesker, der rammes af sådan et, har nemlig allerede været i kontakt med det offentlige flere gange. For eksempel egen læge, hjemmeplejen eller lignende, og der er dermed registreret hændelser, symptomer og andre faktorer, der tilsammen kan tegne et billede af, at et hjerteanfald kan være op over.

Hver dag indsamles der oceaner af data om borgere, der er i kontakt med sundhedsvæsnet. Både dem, der er i kontakt med det primære sundhedsvæsen – det vil sige fx egen læge, pleje via kommunen, speciallæger etc. – og det sekundære sundhedsvæsen – det vil sige alt det, der sket på selve sygehusene. Hver gang, der er kontakt, registreres det, men det registreres i mange forskellige systemer, så sammenhængen mellem de forskellige hændelser ganske enkelt ikke er synlig. Det medfører helt grundlæggende, at ingen er i stand til at gøre noget, før skaden er sket. Sundhedsvæsnet må nøjes med at være reaktivt, selvom det – hvis man havde haft adgang til et helikopterperspektiv på data – havde været muligt at være proaktiv.

Løsningen:

Projekt Tværspor viser, at det er muligt at omdanne sundhedsvæsnet til at være proaktivt.

Enversion A/S har bygget en database på tværs af de mange forskellige systemer, sundhedsvæsnet opererer med inden for de inklusionskriterier, der ligger beskrevet i forskningsprojektet og med tilladelser fra både Datatilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Derefter har vi udviklet og trænet en algoritme til at se efter mønstre og afvigelser, der kan indikere, at en akut indlæggelse er under opsejling.

Det viser sig, at algoritmen indtil videre kan gøre det med 90 procents nøjagtighed.

Det har vi gjort ved at lægge vores eget framework ned over en række allerede eksisterende systemer samt ved at bruge metoder som kunstig intelligens og maskinlæring til at udvikle og træne vores algoritme.

Perspektiverne:

Tværspor er som sagt et forskningsprojekt. Det løber frem til år 2027, og indtil videre er der tale om registerforskning med anonymiserede data. Der er både etiske og juridiske dilemmaer, der skal afklares, inden det kan foldes ud som en aktiv del af den måde, vi driver sundhedsvæsen på, men der er store både samfundsøkonomiske gevinster og personlige gevinster for den enkelte borger, hvis det bliver muligt at bruge data aktivt til forebyggelse og forudsigelser fremfor behandlinger, når skaden er sket.

En af de instanser, der ser store muligheder i perspektiverne i Tværspor, er Innovationsfonden, som i slutningen af 2017 gav 11,3 millioner kroner til at komme et skridt videre i arbejde med, hvordan metoderne i Tværspor kan videreudvikles og eventuelt indføres som forretningsmodel i kommuner og regioner. Det kan du læse mere om her.

Du kan se mere om Projekt Tværspor her.

Danmarks Radio

Politiken

For at skære det ud i pap:

- Tværspor er et fantastisk eksempel på de muligheder, der er for at revolutionere sundhedsvæsnet ved hjælp af kunstig intelligens.

- Yes, det er muligt at omdanne vores sundhedsvæsen fra at være reaktivt til at være proaktivt.

- Vi har metoderne til at gøre det, vi har ekspertisen. Nu skal vi finde ud af at få juraen og etikken med.

- Vi er vilde med det!

Er du blevet nysgerrig?

Ring til Thomas Clemmen Christensen på telefon 6191 3682 eller Christian Bang på telefon 2277 7044. Så rykker de ud med den lange forklaring.